A E R Ĵ

      La Asocio Esperantista de Rio-de-Ĵanejro (AERĴ), kies trajto estas neprofitcela kultura asocio, estis fondita la 30-an de Marto 1942.

     Ĝia ĉefaj celoj estas edukado, disvastigado kaj plivigligado de la uzo de la internacia lingvo Esperanto, en la subŝtato Rio-de-Ĵanejro.


​EVENTOJ

(​Ek)

INTERNACIA LIBRO-FOIRO 2017

(Ek)
VESPERA KUNFRATIĜO

         Kultura Kooperativo de Esperantistoj (KKE) kaj Asocio Esperantista de Rio-de-Ĵanejro (AERĴ) okazigos en la venonta sabato (la 17-a de septembro) la evento "Vespera Kunfratiĝo". Ĝia celo estas ebligi al kariokaj esperantistoj la okazon babili en la internacia lingvo, lunĉi kaj ĝui arton, ĉio en la plej amika etoso.
              La evento okazos de la 17:00 ĝis la 19:00 en la sidejo de KKE kaj la invitilo kostas R$20,00.

             Indas reliefigi ke la evento ankaŭ celas al financa helpo de ambaŭ organizoj, nome KKE kaj AERĴ.
          Por pliajn informojn, alklaku ĉi tie.
ELTROVU ESPERANTON!

Pli Facila

          Ĉiuj kiuj lernis Esperanton kaj aliajn etnan aŭ nacian lingvon asertas: Esperanto estas pli facila el ili. Ĝia gramatiko enhavas malpli kvanto da reguloj kaj oni konsideras ilin senesceptoj. 

          Krome, estas facile formi vortojn per apudmeto de radikaloj kaj afiksoj, tiel multobligante la leksikon).

           Oni ne povas precize taksi pri, kiom da fojoj Esperanto estas pli facila lerni ol aliaj lingvoj, ĉar tio dependas de la lernklopodo de ĉiu lernanto. Ĝenerale, la esperanto-lernantoj elspezas nur triono aŭ kvinono da tempo rilate al lernado de naciaj lingvoj.

 Pli Neŭtrala

           Esperanto apartenas al neniu nacio, religio, popolo aŭ specifa kulturo, do ĝia neŭtraleco taŭgas por la internacia komunikiĝo kaj bone funkcias kiel ponto-lingvo inter ĉiuj popoloj. Tamen, ĝi havas sian propran internacian kulturon. 

Pli Justa

      Ĉiuj esperantlernantoj potencas atingi altnivelan interkomunikadon. Pro tio, ĝi ne privilegias denaskan esperantiston. Tiamaniere, Esperanto estas pli justa ol la naciaj lingvoj.